Redakcja
Metoda projektu na lekcjach matematyki
Redakcja

Stosowanie narzędzi matematycznych dostosowanych do opisu sytuacji przedstawionej w rozpatrywanym problemie jest kluczową umiejętnością, którą powinien opanować każdy uczeń. Sylwia Kania, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podkreśla, iż „panuje powszechna opinia, że matematyka jest bardzo trudnym przedmiotem szkolnym, a przyczyn tego stwierdzenia można doszukiwać w abstrakcyjności matematycznych rozumowań i dedukcyjnej strukturze.

Czytaj dalej
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019
Redakcja

W kwietniu 2019 roku uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych przystąpią po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj dalej
Jak zmotywować do nauki uczniów i podnieść ich aktywność podczas lekcji matematyki?
Redakcja

Aktywne nauczanie matematyki jest jednym z głównych przedmiotów badań współczesnej dydaktyki matematyki. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się aktywności twórczej, świadomemu udziałowi uczącego się w odkrywaniu pojęć, wzorów, twierdzeń i dowodów oraz w schematyzowaniu sytuacji i rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów obejmujących całość nauczanego materiału.

Czytaj dalej