Redakcja
Jak zmotywować do nauki uczniów i podnieść ich aktywność podczas lekcji matematyki?
Redakcja

Aktywne nauczanie matematyki jest jednym z głównych przedmiotów badań współczesnej dydaktyki matematyki. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się aktywności twórczej, świadomemu udziałowi uczącego się w odkrywaniu pojęć, wzorów, twierdzeń i dowodów oraz w schematyzowaniu sytuacji i rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów obejmujących całość nauczanego materiału.

Czytaj dalej
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019
Redakcja

W kwietniu 2019 roku uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych przystąpią po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj dalej
Metoda projektu na lekcjach matematyki
Redakcja

Stosowanie narzędzi matematycznych dostosowanych do opisu sytuacji przedstawionej w rozpatrywanym problemie jest kluczową umiejętnością, którą powinien opanować każdy uczeń. Sylwia Kania, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podkreśla, iż „panuje powszechna opinia, że matematyka jest bardzo trudnym przedmiotem szkolnym, a przyczyn tego stwierdzenia można doszukiwać w abstrakcyjności matematycznych rozumowań i dedukcyjnej strukturze.

Czytaj dalej