Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

W kwietniu 2019 roku uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych przystąpią po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty.

Swoim zakresem obejmie on wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego). Uczniowie mogą wybrać tylko ten język, którego uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jakie przykładowe zadania egzaminacyjne pojawią się na kwietniowym egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w kwietniu 2019 roku. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do niego we wskazanym terminie, podchodzi do egzaminu w czerwcu. Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawierać będzie zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń spośród kilku możliwości wybiera jedną odpowiedź), jak i zadania otwarte, wymagające sformułowania samodzielnej odpowiedzi. Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Gdzie znaleźć przykładowe zadania egzaminacyjne z matematyki?

Egzamin z matematyki trwać będzie 100 minut. W dniu egzaminu uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania – pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem lub atramentem oraz linijkę. Należy pamiętać, że w trakcie egzaminu nie można korzystać z kalkulatora. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić również żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Przykładowe zadania egzaminacyjne z matematyki wraz z zasadami oceniania rozwiązań uczniów znajdą Państwo na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty – w jaki sposób przygotować do niego uczniów?

Przykładowe zadania egzaminacyjne i zagadnienia pozwalające rzetelnie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty zostaną omówione podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu dla Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 22 marca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Skuteczna edukacja matematyczna wobec nowych wymagań MEN”. Prelegenci przedstawią słuchaczom najskuteczniejsze metody pracy i gotowe pomysły do wykorzystania w trakcie zajęć i powtórek materiału. Biorąc udział w Kongresie Matematyków dowiedzą się Państwo:

  • W jaki sposób najlepiej przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?
  • Które pozalekcyjne sposoby samodzielnej pracy uczniów są najskuteczniejsze?
  • Jak wykorzystać nowe technologie jako efektywny sposób na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty?
  • Jakie przykładowe zadania egzaminacyjne mogą pojawić się na kwietniowym egzaminie?