Konferencja - dostęp do nagrania
Materiał video zostanie udostępniony w ciągu 14 dni od daty wydarzenia. Nagranie będzie dla Państwa dostępne przez 7 lub 30 dni, w zależności od wybranego pakietu.
Program Ogólnopolskiego Festiwalu Nauczycieli Matematyki
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
Czwartek 24.03.2022, godz. 14.00 – 18.00
WYKŁAD 1
Lekcja matematyki z myśleniem krytycznym w tle – czyli sprawdzone sposoby na wykorzystanie rutyn i narzędzi myślenia krytycznego, dzięki którym zaangażujesz ucznia w proces uczenia się.
Dowiesz się, jak właściwie wykorzystać rutyny krytycznego myślenia oraz z jakich narzędzi skorzystać, aby pobudzić uczniów do myślenia. Prowadzące na konkretnych przykładach pokażą działania, które sprawdziły się w ich codziennej pracy.
 • Jak zastosować rutyny myślenia krytycznego, aby z jednej strony zaangażować uczniów do myślenia o problemach matematycznych, a z drugiej prowadzić bieżącą diagnozę ich wiedzy i umiejętności.
 • Zaprezentowanie narzędzi myślenia krytycznego, które pozwalają lepiej dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe i sprawniej rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy matematyczne.
 • Bank pomysłów do edukacji stacjonarnej i zdalnej, czyli jak w ciekawy sposób zrealizować podstawę programową i kształtować kompetencje 4K: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie i kooperacja.

WYKŁAD 2
Autorskie pomysły na efektywne lekcje, które zaskoczą uczniów, zwiększą zaangażowanie i motywację do pracy.
Doświadczona nauczycielka zaprezentuje nieszablonowe pomysły na ocenianie, pracę w grupie oraz wprowadzanie elementów kodowania, które z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy stacjonarnej, zdalnej jak i hybrydowej.
 • W jaki sposób wykorzystać elementy gier na lekcji oraz poza nią, aby proces oceniania zamienić w przygodę – na konkretnym przykładzie pokażemy jak motywować uczniów, aby podtrzymać ich zaangażowanie i jednocześnie dać rzetelną informację na temat ich umiejętności.
 • Jak w pełni wykorzystać potencjał pracy w grupie podczas 45-minutowej lekcji, aby uzyskać efekt synergii i zmotywować uczniów do pracy – zaprezentowanie sprawdzonych rozwiązań.
 • Giełda pomysłów: pokażemy jak wykorzystać kubki podczas wprowadzania elementów kodowania oraz szyfry matematyczne na lekcjach.

WYKŁAD 3
Matematyka w projektach eTwinning – jak w 4 krokach efektywnie przeprowadzić krajowy lub międzynarodowy projekt matematyczny i jednocześnie realizować podstawę programową.
Dowiesz się, dlaczego warto pracować metodą projektu na lekcjach matematyki, gdzie szukać inspiracji oraz jak realizować projekty międzyszkolne bez ponoszenia kosztów.
 • Projekt na lekcjach matematyki – jak go wykorzystać do realizacji podstawy programowej oraz gdzie szukać partnerów krajowych i międzynarodowych.
 • Jakie metody pracy i narzędzia zastosować na poszczególnych etapach realizacji projektu, aby osiągnąć zamierzony efekt - praktyczne wskazówki.
 • Dobre praktyki: zaprezentujemy projekty realizowane na różnych poziomach edukacyjnych, podążające za zmianą i odpowiadające na potrzeby dzisiejszego świata.
 • Runda interaktywna: przeprowadzenie z uczestnikami burzy mózgów i przygotowanie chmury wyrazowej zawierającej wygenerowane pomysły na projekty matematyczne.
Piątek 25.03.2022, godz. 14.00 – 18.00
WYKŁAD 1
Baza dobrych praktyk: jak skutecznie realizować kluczowe obszary nauczania.
Prelegentka na konkretnych przykładach zaprezentuje sprawdzone sposoby na kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów, pokaże pomysły na sprawdziany oraz omówi jak będą wyglądać egzaminy maturalne.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów na każdym etapie nauczania – jak wykorzystać narzędzia online i offline podczas omawiania brył.
 • Jak efektywnie sprawdzać wiedzę uczniów? – pokażemy pomysły na kartkówki, sprawdziany i testy sprawdzające poziom umiejętności uczniów, dzięki którym będziesz mieć pewność, że robią postępy w nauce.
 • Egzamin maturalny w 2023 roku - omówienie głównych różnic względem obecnego egzaminu dojrzałości wraz ze wskazówkami w jaki sposób najlepiej przygotować do nich uczniów i swój warsztat pracy.

WYKŁAD 2
Jak w praktyce dostosować wymagania edukacyjne z matematyki do potrzeb ucznia z opinią i orzeczeniem?
Dowiesz się, jakie są rodzaje i sposoby dostosowania wymagań oraz jak je konstruować w pracy z uczniem z dyskalkulią, niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.
 • Jak dostosowywać wymagania na lekcjach matematyki w oparciu o indywidualne potrzeby uczniów – omówienie kluczowych różnic pomiędzy dostosowaniem, obniżaniem wymagań a indywidualizacją.
 • Jakie są zasady pracy z uczniem z dyskalkulią, niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, które wpływają na efektywność nauczania matematyki - wskazówki do pracy z uczniem na każdym etapie nauczania.
 • Baza dobrych praktyk: pokażemy w jaki sposób dostosować zajęcia oraz przygotowywać ćwiczenia, treści zadań, karty pracy do potrzeb ucznia, aby pomóc mu osiągnąć kluczowe umiejętności matematyczne na miarę jego możliwości i zrealizować podstawę programową.