Jolanta Majkowska
Wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczycielka dyplomowana z 20-letnim stażem, wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża w szkole specjalnej nowoczesne technologie. Autorka stron internetowych, materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną www.specjalni.pl oraz bloga http://tikzklasa.blogspot.com. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Mistrzów Kodowania. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.
Zyta Czechowska
Karol Wójcicki