Masz już bilet na nasz Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty? Nic straconego!
Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
Program Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Matematyki
Część wykładowa - ONLINE
LEKCJA MATEMATYKI Z EFEKTEM WOW – nieszablonowe rozwiązania do zastosowania od ręki, które pomogą uczniom zrozumieć najtrudniejsze zagadnienia i zmotywują do nauki
  Czwartek 24.03.2022, godz. 14.00 – 18.00
 
Wykład specjalny: Zarażaj pasją!
Nasz gość specjalny Karol Wójcicki - popularyzator nauki, dziennikarz naukowi i twórca bloga „Z głową w gwiazdach” - opowie o tym, jak dzieli się z innymi swoja astronomiczną pasją, inspirując do zainteresowania naukami ścisłymi.
Karol Wójcicki
Więcej →
WYKŁAD 1  
Lekcja matematyki z myśleniem krytycznym w tle – jak wykorzystać rutyny i narzędzia myślenia krytycznego do wzbudzania ciekawości i nauki uczniów samodzielnego rozwiązywania problemów.
Dowiesz się, jak właściwie wykorzystać rutyny krytycznego myślenia oraz z jakich narzędzi skorzystać, aby pobudzić uczniów do myślenia. Prowadzące na konkretnych przykładach pokażą działania, które sprawdziły się w ich codziennej pracy.
 • Jak zastosować rutyny myślenia krytycznego, aby z jednej strony zaangażować uczniów do myślenia o problemach matematycznych, a z drugiej prowadzić bieżącą diagnozę ich wiedzy i umiejętności.
 • Zaprezentowanie narzędzi myślenia krytycznego, które pozwalają lepiej dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe i sprawniej rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy matematyczne.
 • Bank pomysłów do edukacji stacjonarnej i zdalnej, czyli jak w ciekawy sposób zrealizować podstawę programową i kształtować kompetencje 4K: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie i kooperacja.
 

WYKŁAD 2  
Autorskie pomysły na efektywne lekcje, które zaskoczą uczniów, zwiększą zaangażowanie i motywację do pracy.
Dowiesz się, jak wykorzystać elementy gier w ocenianiu, aby uczniom chciało się starać, jak wykorzystać kodowanie na lekcji i dzięki temu rozbudzić ciekawość uczniów, a także w jaki sposób organizować pracę w grupach, aby przynosiła ona najlepsze efekty edukacyjne.
 • W jaki sposób wykorzystać elementy gier na lekcji oraz poza nią, aby proces oceniania zamienić w przygodę – na konkretnym przykładzie pokażemy jak motywować uczniów, aby podtrzymać ich zaangażowanie i jednocześnie dać rzetelną informację na temat ich umiejętności.
 • Jak w pełni wykorzystać potencjał pracy w grupie podczas 45-minutowej lekcji, aby uzyskać efekt synergii i zmotywować uczniów do pracy – zaprezentowanie sprawdzonych rozwiązań.
 • Giełda pomysłów: pokażemy jak wykorzystać kubki podczas wprowadzania elementów kodowania oraz szyfry matematyczne na lekcjach.
 
 
WYKŁAD 3  
Analiza przypadków! Jak przeprowadzić projekt matematyczny, który umożliwi uczniom naukę matematyki na wyższym poziomie i podniesie ich motywację, na przykładzie projektów eTwinning?
Dowiesz się, dlaczego warto pracować metodą projektu na lekcjach matematyki, gdzie szukać inspiracji oraz jak realizować projekty międzyszkolne bez ponoszenia kosztów.
 • Projekt na lekcjach matematyki – jak go wykorzystać do realizacji podstawy programowej oraz gdzie szukać partnerów krajowych i międzynarodowych.
 • Jakie metody pracy i narzędzia zastosować na poszczególnych etapach realizacji projektu, aby osiągnąć zamierzony efekt - praktyczne wskazówki.
 • Dobre praktyki: zaprezentujemy projekty realizowane na różnych poziomach edukacyjnych, podążające za zmianą i odpowiadające na potrzeby dzisiejszego świata.
 • Runda interaktywna: przeprowadzenie z uczestnikami burzy mózgów i przygotowanie chmury wyrazowej zawierającej wygenerowane pomysły na projekty matematyczne.
UWAGA: Konkursowe zadanie specjalne tylko dla uczestników wykładu! Do wygrania matematyczne nagrody książkowe.

 
DODATKOWE NAGRANIE DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU
Szkolenie on-line: Anglojęzyczne programy na lekcjach matematyki? – jak je wykorzystać, aby podnieść efektywność swoich działań.
Poznasz programy i zyskasz praktyczne wskazówki, pokazujące jak maksymalnie wykorzystać wskazane narzędzia i pracować z nimi na lekcji.
 • Program Geometric Solids - czyli jak samodzielnie projektować siatkę brył – omówienie funkcji programu oraz zaprezentowanie praktycznego wykorzystania generatora na lekcji m.in. podczas wyznaczania zależności zachodzących między ścianami czy krawędziami.
 • Wykorzystanie generatora math-aids.com do tworzenia karty pracy – praktyczne wskazówki pokazujące krok po kroku jak przygotować karty gotowe do druku czy karty do wyświetlenia w przeglądarce.
 • Program Dudamath – omówienie zasobnika programu oraz wizualizacje działań arytmetycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE- jakie techniki i narzędzia wykorzystać, aby zapewnić jak najwyższe wyniki swoich uczniów?
  Piątek 25.03.2022, godz. 14.00 – 18.00
Wykład specjalny: Jak odchodzić od kultury błędu i wprowadzać kulturę wspierania rozwoju
Nasz gość specjalny dr Marzena Żylińska – inicjatorka Budzącej Się Szkoły – powie, jak podchodzić do błędów, żeby nie niszczyć motywacji wewnętrznej oraz jak w praktyce stosować metodę zielonego długopisu i tworzyć przestrzeń zachęcającą uczniów do przejmowania odpowiedzialności za swoją naukę.
Marzena Żylińska
Więcej →
WYKŁAD 1  
Baza dobrych praktyk: jak skutecznie realizować kluczowe obszary nauczania.
Prelegentka na konkretnych przykładach zaprezentuje sprawdzone sposoby na kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów, pokaże pomysły na sprawdziany oraz omówi jak będą wyglądać egzaminy maturalne.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów na każdym etapie nauczania – jak wykorzystać narzędzia online i offline podczas omawiania brył.
 • Jak efektywnie sprawdzać wiedzę uczniów? – pokażemy pomysły na kartkówki, sprawdziany i testy sprawdzające poziom umiejętności uczniów, dzięki którym będziesz mieć pewność, że robią postępy w nauce.
 • Egzamin maturalny w 2023 roku - omówienie głównych różnic względem obecnego egzaminu dojrzałości wraz ze wskazówkami w jaki sposób najlepiej przygotować do nich uczniów i swój warsztat pracy.
UWAGA: Konkursowe zadanie specjalne tylko dla uczestników wykładu! Do wygrania matematyczne nagrody książkowe.
Zapowiedź →
 
 
WYKŁAD 2  
Tylko u nas! Jak na lekcji matematyki pracować z uczniem z opinią i orzeczeniem, aby skutecznie przygotować go do egzaminów i sukcesywnie zwiększać jego umiejętności?
Dowiesz się, jakie są rodzaje i sposoby dostosowania wymagań oraz jak je konstruować w pracy z uczniem z dyskalkulią, niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.
 • Jak dostosowywać wymagania na lekcjach matematyki w oparciu o indywidualne potrzeby uczniów – omówienie kluczowych różnic pomiędzy dostosowaniem, obniżaniem wymagań a indywidualizacją.
 • Jakie są zasady pracy z uczniem z dyskalkulią, niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, które wpływają na efektywność nauczania matematyki - wskazówki do pracy z uczniem na każdym etapie nauczania.
 • Baza dobrych praktyk: pokażemy w jaki sposób dostosować zajęcia oraz przygotowywać ćwiczenia, treści zadań, karty pracy do potrzeb ucznia, aby pomóc mu osiągnąć kluczowe umiejętności matematyczne na miarę jego możliwości i zrealizować podstawę programową.
Część warsztatowa - ONLINE
WARSZTATOWA SOBOTA 26.03.2022, godz. 10.00-12.00
Warsztat dla nauczycieli szkół podstawowych
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – sprawdzone sposoby na pracę z uczniami w klasach 6-8.
godz. 10.00-12.00
Podczas warsztatu pokażemy Ci sprawdzone rozwiązania na pracę z uczniami już od szóstej klasy, za pomocą których systematycznie będziesz kształtować umiejętności wymagane na egzaminie, zaplanujesz naukę i terminy sprawdzianów weryfikujących poziom wiedzy uczniów na każdym etapie nauczania oraz przygotujesz ich do rozwiązywania zadań matematycznych w formie testów wymaganych na egzaminie CKE.
 • Dowiesz się, jakie są aktualne wymagania egzaminacyjne, czym różnią się od podstawy programowej i jak efektywnie rozplanować pracę już od szóstej klasy, aby maksymalnie przygotować uczniów i zrealizować podstawę programową.
 • Dostaniesz gotowe pomysły na ćwiczenia kształtujące sprawność rachunkową uczniów – do wykorzystania w klasach 6-8.
 • Pokażemy Ci jak od samego początku pracować z uczniami nad rozwiązywaniem zadań z treścią o różnych stopniach trudności, aby stopniowo przygotowywać ich do egzaminu ósmoklasisty.
 • Poznasz nietuzinkowe pomysły na zajęcia powtórkowe w klasie ósmej, dzięki którym uczniowie lepiej utrwalą sobie materiał z poprzednich lat.
 • Na podstawie przykładowego arkusza egzaminu ósmoklasisty pokażemy Ci, jak pracować z uczniami nad wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu pomożesz uczniom uzyskać możliwie najwyższą liczbę punktów.

 
Warsztat dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych
Przygotowanie do egzaminu maturalnego – sprawdzone sposoby na pracę z uczniami już od pierwszej lekcji w szkole ponadpodstawowej.
godz. 10.00-12.00
Podczas warsztatu pokażemy Ci sprawdzone rozwiązania na pracę z uczniami, za pomocą których systematycznie będziesz kształtować umiejętności wymagane na egzaminie, zaplanujesz naukę i terminy sprawdzianów weryfikujących poziom wiedzy uczniów na każdym etapie nauczania oraz przygotujesz ich do rozwiązywania zadań matematycznych w formie testów wymaganych na egzaminie CKE.
 • Dowiesz się, jak efektywnie zaplanować pracę już od pierwszej klasy uwzględniając aktualne wymagania egzaminacyjne, wyniki poprzednich egzaminów i rekomendacje CKE, aby efektywniej przygotować uczniów i podnieść poziom wyników matur w swojej klasie.
 • Poznasz skuteczne metody pracy podczas lekcji rozwijających umiejętności rozumowania, argumentowania i uzasadniania – triki na zadania typu „uzasadnij, że…” z których skorzystasz już w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.
 • Poznasz gry dydaktyczne, które zajmą Ci na lekcji zaledwie 5 minut a przełożą się na realne punkty na maturze i ułatwią utrwalanie najtrudniejszych zagadnień matematycznych.
 • Nauczysz się, jak pracować z uczniami nad „rozbiorem” zadań otwartych na czynniki pierwsze, co ułatwi im zrozumienie schematu rozwiązania i usystematyzuje tok postępowania – wskazówki do wykorzystania podczas czterech lat nauki.
 • Na podstawie przykładowego arkusza maturalnego pokażemy Ci, jak pracować z uczniami nad wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu pomożesz uczniom uzyskać możliwie najwyższą liczbę punktów.
Zapowiedź →

 
Warsztat dla wszystkich nauczycieli
Wykorzystanie narzędzi TIK w projekcie matematycznym – jakie są najefektywniejsze narzędzia i jak z nich skorzystać.
godz. 12.15-14.15
Praktyczny warsztat prezentujący sprawdzone generatory i aplikacje do wykorzystania podczas pracy metodą projektów. Podczas warsztatu poznasz i przećwiczysz działanie aplikacji oraz otrzymasz gotowe pomysły na ich zastosowanie w codziennej pracy.

Podczas warsztatu:
 • Poznasz etapy przygotowania projektu z wykorzystaniem narzędzi TIK – omówienie kluczowych elementów.
 • Pokażemy Ci jak krok po kroku efektywnie planować działania w projekcie z wykorzystaniem narzędzi TIK, aby aktywizować uczniów.
 • Dowiesz się, jakie narzędzia TIK najlepiej sprawdzą się: przy podziale uczniów na grupy projektowe, zbierając materiał przygotowany przez partnerów oraz przy dokonywaniu ewaluacji projektu – przykłady szybkich i skutecznych aplikacji webowych.
 • Wykonasz kilka zadań w celu lepszego poznania tych narzędzi TIK – możliwość konsultowania na bieżąco pojawiających się wątpliwości z prelegentem.
 • Otrzymasz pakiet pomocnych rozwiązań z obszaru pracy metodą projektu, które wykorzystasz w codziennej pracy z Twoimi uczniami.
 • Zainspirujesz się pomysłami pozostałych uczestników warsztatów.
Tylko dla uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Matematyki, aż dwa dodatkowe materiały,
z których można korzystać od razu po opłaceniu zamówienia!
Kurs Dobrostan i równowaga psychiczno-fizyczna nauczyciela
Specjalistyczny warsztat doskonalący dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, którzy chcą osiągnąć równowagę psychiczno -fizyczną poprzez efektywne metody i techniki zmiany nawyków.
 • W jaki sposób zniwelować niekorzystne dla naszego ciała efekty, spowodowane siedzącym trybem życia? – poznasz praktyczne ćwiczenia korygujące wady postawy spowodowane nadmierną pracą w pozycji siedzącej lub w trybie zdalnym.
 • Co daje trening uważności w codziennym życiu i jak stosować go w pracy oraz w domu? – wyposażysz się w efektywne ćwiczenia wspomagające praktykowanie uważności.
 • Czy faktycznie jesteśmy kowalami swojego losu i możemy realnie wpłynąć na stopień swojego wypalenia zawodowego? - poznasz etapy oraz charakterystyczne objawy, które mogą być oznaką wypalenia zawodowego.
 • Dlaczego warto praktykować mindufulness? - nauczysz się w jaki sposób należy zmienić myślenie, aby być w pełni zadowolonym z życia.

Ruch wsparciem dla edukacji – czy potrafisz uczyć (się) efektywnie?
 • Czy uczenia można się nauczyć, czyli jak i kiedy uczy się mózg. Poznaj i zaspokój potrzeby mózgu, czyli jak uczyć się szybciej, łatwiej, efektywniej. Czy grozi nam „cyfrowa demencja”?
 • Jak ciało pomaga w uczeniu się? Dlaczego „ruchowa rozgrzewka” jest niezbędna przed uczeniem? Dlaczego „Przerwa sensoryczna” to nie strata czasu a inwestycja w uwagę i koncentrację. Jak ćwiczyć oczy przy pracy z ekranem, by nie przeciążać zmysłu wzroku.
 • Czy faktycznie jesteśmy kowalami swojego losu i możemy realnie wpłynąć na stopień swojego wypalenia zawodowego? - poznasz etapy oraz charakterystyczne objawy, które mogą być oznaką wypalenia zawodowego.
 • „Siła zdrowych nawyków” czyli od prawidłowej pozycji ciała przy biurku, przez świadomy oddech po panowanie nad emocjami i stresem – sprawdź co warto zmienić!

Każdy z uczesników Kongresu otrzyma po wydarzeniu dostęp do dwóch ebooków!
W ebookach znajdzie się zbiór zadań, z których można skorzystać podczas planowania materiału na lekcję lub podczas kółek matematycznych. Ebooki zostały tak dobrane, aby nauczyciele zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych mogli z nich w pełni skorzystać.