Program.
Panel I: Uczeń XXI w. – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki
Motywacja a potrzeby ucznia: relacja, autonomia i kompetencje – jak to zrobić na lekcji?
Matematyczny storytelling – sposoby na wprowadzenie metody opowieści na zajęciach, która zwiększy zainteresowanie uczniów i pokaże jak wykorzystać matematykę w życiu codziennym
Jak radzić sobie z uczniami niezmotywowanymi tak, aby nie zdawali sobie sprawy, że ich motywujemy – praktyczna analiza najskuteczniejszych metod w pracy z uczniami
Panel II: Lekcja matematyki zaprojektowana w oparciu o nowe technologie
TIK w nauczaniu matematyki – jak pomóc na zajęciach słabszym uczniom, wyrównać poziom w klasie i utrzymać zaangażowanie całej grupy za pomocą nowoczesnych i darmowych narzędzi takich jak: TaleBlazer, Excel, GeoGebra i inne
Metoda projektu na zajęciach – jak przygotować autorski program zajęć, który powiąże matematykę z wiedzą z życia codziennego 
YouTube, blogi i platformy streamingowe – czy warto wykorzystywać na zajęciach popularne kanały naukowe i jak wpisać je w aktualną PP 
Tablice interaktywne, smartfony oraz rozszerzona rzeczywistość – jak przeprowadzić na zajęciach multimedialny quiz, wprowadzić elementy nauki programowania i wspomóc się grami komputerowymi
Gra terenowa – nowoczesna aplikacja do gry terenowej. Gotowe pomysły na realizację
Panel III: Efektywne nauczanie matematyki – rozpoznać, wspierać, rozwijać
Jak cechy indywidualne ucznia, relacje rówieśnicze oraz środowisko wpływają na uczenie się uczniów
„Presja bezbłędności” – rola i funkcje błędu w kształceniu matematycznym
„Zmienność jest możliwa” – zastosowanie odkryć neurobiologicznych w uczeniu matematyki oraz metody zmieniające umiejętności matematyczne
OK i dużo więcej, czyli w jaki sposób oceniać „nie oceniając”? – strategie wraz z praktycznymi rozwiązaniami
Panel specjalny: Egzamin ósmoklasisty - jak przygotować ucznia
Co wiemy już o egzaminie ósmoklasisty - analiza dostępnych dokumentów w szczególności podstawy programowej
Zadania na dowodzenie, jak ich uczyć od klasy IV aby osiągnąć sukces na egzaminie
W jaki sposób najlepiej przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty – zestawienie najskuteczniejszych metod i pomysłów do wykorzystania na zajęciach i powtórkach materiału oraz sposoby zmaksymalizowania procesu zapamiętywania.
Jak wykorzystać nowe technologie jako efektywny sposób na przygotowanie do egzaminu?
Przykładowe zadania egzaminacyjne rozwijające kluczowe umiejętności wymagane na nowym egzaminie ósmoklasisty