Prelegenci.
Dariusz Kulma
Nauczyciel Roku 2008
Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych. Wielokrotnie nagradzany, w tym m.in. tytułem Nauczyciel Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN.  Wieloletnie doświadczenia zbierane w pracy z młodzieżą zaowocowały opracowaniem autorskiego systemu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi interaktywnych. Dariusz Kulma jest autorem kilku projektów edukacyjnych, takich jak „Matematyka Innego Wymiaru” i „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży”, wcześniej znane pod nazwą  „Kwadratura Koła” oraz „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”. Jest propagatorem idei przyjaznej matematyki. Jest również autorem serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki?”, a dodatkowo prowadzi portal i fanpage dla maturzystów pod taką samą nazwą, z których korzystają uczniowie w całym kraju.
Robert Baca
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jest nauczycielem mianowanym, laureat IV Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji w kategorii Kreatywny Nauczyciel, pedagog, wychowawca. Pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Warszawie. W swojej pracy ceni sobie nowoczesność i innowacyjność, korzysta z narzędzi TIK na wszystkich swoich lekcjach. Pracuje z tablicą interaktywną, wizualizerem i tabletami. Potrafi motywować i zachęcać swoich uczniów do pracy na lekcji, bardzo dużo pracuje metodą projektu. 
Anna Lewandowska-Muller
Prezes firmy educarium
Prezes i założycielka firmy educarium, powstałej z pasji dobrą i aktywną edukacją. Niezmiennie od ponad 15 lat jest pasjonatką pedagogiki Marii Montessori oraz innych otwartych form nauczania. Wiedza oraz doświadczenie poparte licznymi kursami i hospitacjami tak w Polsce, jak i za granicą, umożliwiają jej propagowanie takich pomocy dydaktycznych, które pozwalają uczniom na działanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy. Z pełnym zaangażowaniem popularyzuje nauczanie matematyki oraz gramatyki metodą Montessori, prowadząc warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych (m.in. Festiwale Edukacyjne CODN, Bydgoski Festiwal Nauki, krajowe konferencje Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, konferencje metodycznych KPCEN, Letnia szkoła matematyki PROMATHEMATICA, Konferencja Montessori PIM) oraz publikując artykuły w prasie fachowej (tj. „Wychowanie w Przedszkolu”, „Życie Szkoły”, „Bliżej Przedszkola”, „Matematyka”).
Tomasz Szwed
Nauczyciel matematyki
Nauczyciel matematyki w ZSOMS w Raciborzu. Interesuje się skutecznym nauczaniem matematyki i zrozumieniem, co dzieje się w głowie ucznia uczącego się matematyki. Badacz edukacji, pasjonat uczenia się i nauczania.
Joanna Świercz
Nauczyciel matematyki
Certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, członkini Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy RP. Autorka ośmiu publikacji książkowych dotyczących m.in. stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki. Prowadzi bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej nazwie.