Marzena Żylińska
Zajmuje się metodyką, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, autorka wielu artykułów i książek.

Zajmuje się metodyką, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, autorka artykułów i książek (Między podręcznikiem a internetem, Neurodydaktyka, Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się, Życie to nie wyścigi, Między kijem a marchewką, A co za to dostanę?). Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Stworzyła i prowadzi Fundację Budząca Się Szkoła, której celem jest inicjowanie oddolnych zmian systemu edukacji. Prowadzi firmę szkoleniową Edukatorium.

Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Jeśli chcemy, żeby był lepszy, musimy stworzyć nowy model szkoły.

Karol Wójcicki
Agnieszka Ogiegło