ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW!

PROGRAM KONGRESU

 

Część Wykładowa

Wykład otwierający

Prowwadzący
dr Beata Master

Współczesny nauczyciel... ekspert, tutor, facylitator? - czyli jakie kompetencje są niezbędne w systemie nowoczesnej edukacji

 • Nauczyciel XXI wieku – nowe role nauczyciela oraz ucznia w procesie edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej
 • Nie tylko face to face - z jakich narzędzi skorzystać w zmiennej rzeczywistości nauczania, aby w pełni wykorzystać potencjał uczniów
 • Jak efektywnie „prowadzić” swoich uczniów i rozbudzać w nich zainteresowanie matematyką poprzez wspólne poszukiwanie pomysłów i rozwiązań problemów

 

Wykład nr 1

Prowadzący
dr Wojciech Glac

Kiedy uczeń uczy się sam – czyli w jaki sposób motywować uczniów do nauki podczas uczenia poza klasą i sprawić, by proces uczenia się był efektywny

 • Nie taka nauka straszna – czyli jak wykorzystując Active Learning sprawić, by uczeń był zmotywowany do uczenia się
 • Proces uczenia pod lupą – jakie czynniki wpływają w sposób efektywny na proces uczenia się i jak w praktyce wykorzystać wiedzę na ich temat podczas lekcji matematyki
 • Praktyczne rozwiązania z przykładowym aktywnościami stosowanymi w czasie nauki wspomagającymi proces koncentracji uwagi, motywacji oraz uczenia się i pamięci u uczniów

 

Wykład nr 2

Prowadzący
Krzysztof Chojecki

Bank dobrych praktyk – jak stworzyć indywidualne, wirtualne środowisko nauczania, które pozwoli Ci efektywnie realizować podstawę programową niezależnie od sytuacji

 • Lekcja odwrócona w trzech krokach – w jaki sposób zorganizować efektywny system pracy, za pomocą jakich narzędzi sprawdzać czy uczniowie zapoznali się z materiałem oraz jak przekonać rodziców do tego modelu pracy
 • Autorskie pomysły jak zachęcić uczniów do współpracy i zmotywować ich do oglądania filmów i materiałów przygotowanych przez nauczyciela
 • Dobre praktyki: podzielimy się sprawdzonymi sposobami na to, jak podczas 45 minut lekcji zindywidualizować nauczanie, uzupełnić „braki” wiedzy oraz odczarować matematykę

 

Wykład nr 3

Prowadzący
Grażyna Kędzia
Prowadzący
Agata Łuczyńska
Prowadzący
Michał Szeląg

Jak połączyć online z offline? – czyli które metody pracy z uczniem sprawdzą się w 100% w zmiennych realiach pracy

 • Metoda design thinking na lekcjach matematyki zarówno w pracy stacjonarnej jak i zdalnej - praktyczna instrukcja do wprowadzenia myślenia projektowego na lekcji
 • Gamifikacja offline i online – pokażemy Ci, jak zgamifikować zajęcia na przykładach poszczególnych działów, aby podnieść wyniki nauczania i zwiększysz kreatywność oraz aktywność uczniów na lekcjach matematyki

 

Wykład nr 4

Prowadzący
Magda Łukasik

Cyfrowa mapa myśli i sketchnotki – czyli jak w nieszablonowy sposób przygotować powtórkę z matematyki przed klasówką lub egzaminem

 • Mapy myśli podsumowujące poszczególne działy matematyki – praktyczne wskazówki jak zacząć rysować mapy myśli w pięciu szybkich krokach
 • Programy do tworzenia map myśli online – przykłady szybkich i skutecznych aplikacji webowych, które z powodzeniem wykorzystasz na lekcjach podsumowujących
 • Jak za pomocą narzędzi online przygotować notatki wizualne, które będą atrakcyjne dla Twoich uczniów i pozwolą efektywniej przyswajać wiedzę – gotowe pomysły do wykorzystania na lekcji

 

Wykład nr 5

Prowadzący
Zyta Czechowska
Prowadzący
Jolanta Majkowska

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do indywidualizacji pracy z uczniem z dyskalkulią oraz zdolnym na matematyce

 • TIK-owe zajęcia matematyczne – w jaki sposób konstruować zadania online w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia wraz z gotowymi pomysłami na ich wykorzystanie w procesie kształtowania umiejętności matematycznych
 • Z jakich darmowych generatorów wspomagających proces uczenia się ucznia z dyskalkulią skorzystać, aby pomóc mu osiągnąć samodzielność w rozwiązywaniu zdań matematycznych
 • Przykłady interaktywnych aplikacji, które pomogą uczniom w utrwaleniu zagadnień i przygotowywaniu się do konkursów i olimpiad matematycznych

 

 

Część Warsztatowa

Warsztat

Prowadzący
Agata Łuczyńska
Prowadzący
Michał Szeląg

Wykorzystanie Design Thinking na lekcjach matematyki – czyli jak zaprojektować zajęcia dopasowane do potrzeb klasy.

Podczas naszego warsztatu:

 • Poznasz i przećwiczysz w praktyce innowacyjną metodę design thinking opartą o pogłębione badanie potrzeb odbiorców.
 • Dowiesz się, jak rozwijać motywację uczniów do zgłębiania matematycznych zagadnień rozwiązując na lekcji prawdziwe problemy życia codziennego.
 • Nauczysz się, jak krok po kroku stworzyć autorskie scenariusze lekcji oparte na metodzie DT, które zaciekawią i zaktywizują Twoich uczniów do nauki matematyki.
 • Zyskasz praktyczne umiejętności prowadzenia lekcji matematyki z wykorzystaniem podejścia asynchronicznego, zarówno w wersji stacjonarnej jak i online.
 • Pokażemy Ci gotowe scenariusze ciekawych lekcji z matematyki, do wykorzystania od razu na lekcji offline i online.
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi nauczycielami.