START PRZEDSPRZEDAŻY!
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 24 lipca, po tym terminie ceny wzrosną!>>

info Sprawdź

V JUBILEUSZOWY
OGÓLNOPOLSKI KONGRES WARSZTATOWY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z matematyki 2024/2025 w świetle aktualnych wytycznych MEN i CKE

Nauka bez zadań domowych – Poprawa wyników – Motywacja do nauki

22.10.2024 r.

Online
+ 7 dni dostępu do nagrania
Do końca promocji pozostało:
 

Podejmij wyzwanie i wykorzystaj skuteczne metody oraz smart narzędzia dydaktyczne w codziennej pracy!

Poświęcamy całą tegoroczną edycję wyzwaniom dydaktycznym, technologicznym i pedagogicznym, którym w najbliższym czasie muszą sprostać zarówno nauczyciele jak i uczniowie, w tym najskuteczniejszym metodom nauczania matematyki. Skupimy się też na nowoczesnych technikach edukacyjnych, które po wdrożeniu na codzienne lekcje matematyki z pewnością podniosą jakość zajęć oraz wyniki z egzaminów.

Polskie nastolatki osiągają coraz niższe wyniki w matematyce i w rozumieniu tekstu – wynika z badania OECD. Polska młodzież jest w grupie krajów o największym spadku poziomu wiedzy. Choć wciąż są powyżej unijnej średniej, wypadli z grona europejskich liderów.

6 filarów jubileuszowego kongresu

 
Wyzwania matematyczne + 2 warsztaty
Efektywne rozwiązania związane z przygotowaniem do testów m.in. z uczniami neuroróżnorodnymi.
 
NOWOŚĆ! Lekcja LIVE
Specjalna sesja, podczas której samodzielnie przećwiczysz sprawdzone narzędzia.
 
CASE STUDY
Zainspirujesz się konkretnymi projektami, które inni liderzy z powodzeniem wdrożyli na swoich zajęciach.
 
TOOLBOXY
Wrócisz z kongresu z pakietem dodatkowych materiałów tj. workbooki, karty emocji, helpboxy.
 
NOWOŚĆ! Pakiet dla nauczyciela-wychowawcy
Wyjątkowy zestaw materiałów przydatnych w pracy z klasą w roku szkolnym 2024/2025.
 
Certyfikowany kurs
Dostęp do kursu Efektywna Lekcja Matematyki. Skuteczne i elastyczne metody pracy oparte na przykładach z najnowszej praktyki szkolnej
info
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN!
Program kongresu wspiera nauczycieli w realizacji aktualnych kierunków polityki oświatowej MEN w zakresie kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym, a także w realizacji umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

O czym będziemy mówić:

Sukces na sprawdzianach i egzaminach w roku szkolnym 2024/2025
jak efektywnie podnosić wyniki, dzięki zastosowaniu autorskich sposobów na interdyscyplinarną pracę w uczniem.
Brak zadań vs. powtórki
czyli jak to skutecznie ograć bez roszczeń ze strony rodziców i dyrekcji a z korzyścią dla wyników i motywacji uczniów
Wyzwania w pracy z uczniem uzdolnionym z pokolenia „płatków śniegu”
Wyzwania w pracy z uczniem uzdolnionym z pokolenia „płatków śniegu” – sprawdzone patenty na przygotowanie do konkursów, olimpiad, rozszerzonych egzaminów itp.
Zwiększanie motywacji do nauki
czym zainteresować i zmotywować uczniów do czynnego udziału w lekcji wykorzystując autorskie pomysły na atrakcyjne lekcje w oparciu o nowe technologie, elementy gier i aplikacji, np. Minecraft.
Neurodydaktyka w realizacji podstawy programowej
jak podnieść zaangażowanie uczniów i pobudzić ich myślenie, dzięki wdrożeniu interaktywnych technik nauczania.

PROGRAM KONGRESU MATEMATYCZNEGO

schedule Część teoretyczna: 9:00-14:30
WYZWANIA TECHNOLOGICZNE

1 LEKCJA LIVE – Matematyczna rozgrzewka z wykorzystaniem aplikacji i interaktywnych technik nauczania matematyki

Artur Byczkowski
W tej części stawiamy na skuteczne i angażujące metody powtórkowe z wykorzystaniem matematycznych narzędzi cyfrowych.
 • CASE STUDY: Skuteczne metody powtórkowe przed egzaminami i sprawdzianami – przykłady technik utrwalających materiał
 • CASE STUDY: Zabawy i gry edukacyjne, które urozmaicą lekcje matematyki, pozwolą zaangażować się uczniom w jej prowadzenie oraz wprowadzą elementy grywalizacji
 • CASE STUDY: Sposoby na szybsze zrozumienie trudniejszych zagadnień matematycznych. Ćwiczenia pamięciowe, gry skojarzeniowe i wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach matematyki
 
WYZWANIA DYDAKTYCZNE

2 Efektywne przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów w obliczu aktualnych zmian MEN i wytycznych CKE na rok szkolny 2024/2025 – największe wyzwania i sprawdzone rozwiązania

Robert Baca
W tej części wskażemy techniki nauczania, które sprawią, że rozwiązywanie zadań matematycznych nie będzie stanowiło dla uczniów problemu. Pokażemy, jak sprawdzać wiedzę uczniów, aby proces nauczania nie był przerywany. Uwagę skierujemy na motywację i wzmacnianie ucznia oraz zaciekawienie przedmiotem.
 • Codzienna praca na lekcjach matematyki, która między innymi przełoży się na poprawę wyników egzaminów – jakie techniki nauczania wdrożyć, by rozwiązywanie zadań matematycznych nie stanowiło problemu dla ucznia?
 • Jak poradzić sobie w obliczu braku pracy domowej? Czy praca domowa faktycznie podnosi wyniki w nauce i jej brak spowoduje słabsze rezulaty uczniów?
 • Innowacyjne podejście do sprawdzania wiedzy uczniów
 • CASE STUDY: Jak przygotowywać uczniów do pracy z arkuszem E8? Jakie techniki radzenia sobie z rozwiązywaniem typowych zadań z części testowej stosować, aby działały skutecznie?
inventoryWORKBOOK: Pakiet dobrych praktyk „Metoda projektu w nauczaniu matematyki”.
 

3 Neurodydaktyka w realizacji podstawy programowej, czyli nowe podejście do nauki matematyki we współczesnej szkole

Anna Szulc
W tej części podpowiemy jak skutecznie wykorzystać wiedze neurobiologiczną w dostosowanie warunków uczenia się do potrzeb i możliwości ucznia.
 • CASE STUDY: Przykłady wdrażania podstawy programowej z matematyki w oparciu o współpracę i wiedzę neurobiologiczną, czyli praktyk w akcji!
 • CASE STUDY: Dostosowanie warunków uczenia się do potrzeb i możliwości ucznia w kontekście realizacji podstawy programowej – trudności i sposoby ich przezwyciężenia
 • CASE STUDY: Ocenianie postępów ucznia z matematyki jako motywująco-wspierające docenienie starań - przykłady tworzenia wspierającej informacji zwrotnej.
inventoryWORKBOOK: Karty pracy neurodydaktyczne z łamigłówkami na okres jesień-zima.
 
WYZWANIA PEDAGOGICZNE

4 „Matematyczne światy”, czyli wykorzystanie technik interdyscyplinarnych w nauczaniu matematyki

Barbara Dubiecka Kruk
W tej części skupimy się na przykładach wykorzystania wiedzy matematycznej w realiach domowych i szkolnych jako sposobach angażujących uczniów do samodzielnej nauki.
 • Tworzenie matematycznych światów w Minecraft krok po kroku – przykłady matematycznego wykorzystania gry Minecraft na zajęciach, czyli jak podnieść jakość nauczania matematyki oraz sprawić, żeby uczniowie przychodzili na lekcje z chęcią i zaangażowaniem
 • CASE STUDY: Czy matematyka może stać się hobby? Sposoby na zaangażowanie ucznia do samodzielnej nauki i zgłębiania wiedzy matematycznej w codziennych aktywnościach – przykłady ćwiczeń do wykorzystania w domu w ramach prac dodatkowych
 • Interdyscyplinarność nauki – jak łączyć zagadnienia matematyczne z innymi przedmiotami szkolnymi oraz dziedzinami nauki?
inventoryWORKBOOK: STEAM w pigułce – przykłady narzędzi cyfrowych i dydaktycznych i możliwości wykorzystania ich w realiach szkolnych.
 

PROGRAM WARSZTATÓW

schedule Część praktyczna: 15:00 – 18:15
Paweł Dziuba
CERTYFIKOWANY WARSZTAT NR 1
schedule15:00-16:30

Każda klasa ma swojego matematycznego mistrza. Skuteczne techniki pracy z uczniami z pokolenia „płatków śniegu” rozwijające z nich matematycznych geniuszy

W czasie warsztatu poznamy sprawdzone techniki pracy z uczniami zdolnymi, wytyczne w zakresie przygotowania do olimpiad, konkursów i rozszerzonych poziomów egzaminów a na konkretnych przykładach przeanalizujemy jakich błędów unikać i gdzie szukać szans współpracy z rodzicami.

 • Techniki pracy z uczniami zdolnymi oraz tworzenie indywidualnego planu nauczania dla ucznia przejawiającego szczególne zdolności w naukach matematycznych.
 • Przygotowanie do olimpiad, konkursów i rozszerzonych poziomów egzaminów – kluczowe wytyczne przydatne nie tylko w roku szkolnym 2024/2025
 • CASE STUDY: Przykładowe scenariusze zadań, maratony i zagadki matematyczne.
 • CASE STUDY: Specyfika pracy z uczniem wykazującym szczególne zdolności matematyczne – komunikacja z uczniem, z jego rodzicami, tworzenie pozytywnej i sprzyjającej atmosfery pracy w szkole i w domu.
inventoryWORKBOOK: TIK w nauczaniu matematyki. Pomysły na lekcje dla nauczyciela, czyli aplikacje i programy mobilne, dzięki którym można porządkować wiedzę, szybko przesyłać bogaty zasób materiałów i tworzyć pomoce dydaktyczne.
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Michalina Mruczyk
CERTYFIKOWANY WARSZTAT NR 2
schedule16:45-18:15

Techniki oswajania lęku przed matematyką z uwzględnieniem potrzeb uczniów z wyzwaniami edukacyjno-rozwojowymi.

W czasie warsztatu przećwiczymy, jak sprawić, by uczniowie przychodzili na lekcje ze spokojem i wiarą, że dadzą radę a uczestnicy wrócą z gotowym Narzędziownikiem ucznia ze wskazówkami z zakresu skutecznego uczenia się, planowania, motywowania i radzenia ze stresem.

 • "Boję się matematyki" - co tak naprawdę mogą znaczyć te słowa? Jak współczesna wiedza o procesach uczenia się może nam pomóc zrozumieć źródła tzw. lęku szkolnego? Przykłady z praktyki - studium przypadków uczniów przejawiających silny lęk przed matematyką (i nie tylko).
 • Nauczyciel jako sojusznik w walce z lękiem, czyli jak budować wspierające relacje.
 • CASE STUDY: Sposoby pracy z uczniami z wyzwaniami edukacyjno-rozwojowymi (m.in. dyskalkulią, dysleksją, ADHD). Techniki i narzędzia wykorzystywane w zindywidualizowanym toku nauczania.
 • CASE STUDY: Techniki relaksacji i redukcji stresu. Przykłady ćwiczeń, które z powodzeniem można zastosować przed ważnymi sprawdzianami i egzaminami, by zmniejszyć poziom stresu, a zwiększyć koncentrację i uwagę niezbędną do skutecznego rozwiązywania zadań
 • Tworzenie narzędziownika ucznia, czyli wskazówki z zakresu skutecznego uczenia się, planowania, motywowania i radzenia ze stresem.
inventoryWORKBOOK: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w szkole. Strategie radzenia sobie z lękiem, stresem i konfliktowymi sytuacjami, czyli w jaki sposób pomóc uczniom, aby trudne emocje nie zdominowały życia młodego człowieka.
Warsztat online
 Zapisy otwarte
 

PRELEGENCI

Poznaj naszych ekspertów
Zobacz więcej

Barbara Dubiecka Kruk

Zobacz więcej

Artur Byczkowski

Zobacz więcej

Michalina Mruczyk

Zobacz więcej

Paweł Dziuba

Zobacz więcej

Robert Baca

Zobacz więcej

Anna Szulc

 

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy nauczycieli matematyki pracujących w szkołach na wszystkich etapach nauczania – osoby najbardziej świadome wyzwań, przed którymi staje współczesna szkoła, otwartych na wykorzystywanie w edukacji nowoczesnych metod i rozwijanie kompetencji przyszłości, nastawionych na dialog i wymianę doświadczeń. Zapraszamy również wszystkie osoby zawodowo związane ze szkolnictwem, poszukujące ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami – czeka na Was wiele inspiracji do natychmiastowego wdrożenia w klasie.

 

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca promocji pozostało:
 

Pula biletów jest ograniczona

Kongres Online
 • Udział we wszystkich panelach merytorycznych,
 • Dostęp do nagrania kongresu na 7 dni
zł brutto
 
Kongres online + WARSZTAT
 • Udział we wszystkich panelach merytorycznych,
 • E-certyfikat uczestnictwa w Kongresie i w warsztacie
zł brutto
 
Kongres online + WARSZTATY I i II
 • Udział we wszystkich panelach merytorycznych,
 • E-certyfikat uczestnictwa w Kongresie i w Warsztacie I i II
zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
 

Co o Kongresie mówią osoby z branży?

Oto kilka opinii na temat ostatniego wydarzenia:

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama:
Malwina Kordyś
wyślij e-mail
Kontakt dla uczestników:
Agata Klimaszewska
wyślij e-mail

Partnerzy:

V JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONGRES WARSZTATOWY
DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Matematyki to wyjątkowe wydarzenie gromadzące w jednym miejscu nauczycieli matematyki z całej Polski na wszystkich etapach nauczania. To miejsce spotkania praktyków poszukujących nowoczesnych rozwiązań i efektywnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracujących z dziećmi i młodzieżą. Kongres jest także okazją do dyskusji zarówno z prelegentami, jak i innymi nauczycielami, dzielenia się spostrzeżeniami i wymiany pomysłów na jeszcze ciekawsze lekcje.
 
@Copyright 2022 Forum Media Polska